Loading

Χρόνος μέχρι το Event:

21
days
10
hours
48
minutes
37
seconds
εγγραφή
23ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας

Χαιρετισμός - Εισαγωγή

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία, πιστή στο ραντεβού της με τους οδοντιάτρους της Β. Ελλάδος, διοργανώνει το 23ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί τιμή μου η ανάθεση της οργάνωσης του συμποσίου.
Το συμπόσιο απευθύνεται -όπως πάντα- κατά κύριο λόγο στο γενικό οδοντίατρο που γνωρίζει ότι η Ενδοδοντολογία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η πλειονότητα των κλινικών εργασιών σε ένα ασθενή. Οι διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε κλινικούς προβληματισμούς και θα ενημερώσουν για σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας.
Ωστόσο, πέραν αυτών, ένας από τους στόχους του συμποσίου είναι κατά κάποιο τρόπο μια “επιστροφή στα βασικά”, υπό την έννοια ότι θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στους βιολογικούς παράγοντες που διέπουν την Ενδοδοντολογία και είναι ο κύριος παράγοντας για την ορθή επιλογή σχεδίου θεραπείας. Οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη δε θα αποδώσει τα μέγιστα στα χέρια ενός κλινικού που παραβλέπει βιολογικά δεδομένα και κανόνες.
“Εκ βιολογίας άρξασθαι” λοιπόν και σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, την πόλη των φοιτητικών μας χρόνων και τον αγαπημένο προορισμό όλων.
 
Γκόγκος Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοδοντολογίας
Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών
Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής 23ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ενδοδοντίας
   

Οργανωτική Επιτροπή

Εγγραφές

Εγγραφές έως

19/12/2019

Εγγραφές από

20/12/2019

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
120€
140€
ΜΕΛΗ ΕΕΕ
100€
120€
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
50€

  50€

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να προχωρήσετε στην ατομική προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.  
Η πληρωμή της εγγραφής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα, τραπεζική κατάθεση ή και απευθείας στη γραμματεία του Συνεδρίου. 
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Υποβολή εργασιών

Οι εργασίες θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Μπορείτε να συμπληρώσετε: 
• για Ελεύθερη Ανακοίνωση την ηλεκτρονική φόρμα, με συνημμένη την περίληψη
• για Αναρτημένη Ανακοίνωση την ηλεκτρονική φόρμα, με συνημμένη την περίληψη

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15/12/2019 
Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες εργασίες.
Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων: Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν έκταση μέχρι μέγιστο αριθμό λέξεων 250, δύναται να περιέχουν σχήματα, πίνακες, εικόνες και να είναι γραμμένες με το πρόγραμμα Word. Εργασίες με περισσότερες των 250 λέξεων θα απορρίπτονται αυτόματα. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι κοινή (π.χ. Arial Greek) και το μέγεθος των χαρακτήρων 10 (π.χ. Arial Greek 10’).

 

 

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
Τίτλος περίληψης Ελληνικά (με κεφαλαία γράμματα). 
Σύντομος τίτλος και να αναφέρεται στο περιεχόμενο της περίληψης.
Συγγραφείς (με πεζά γράμματα). Το όνομα του/της συγγραφέα/συγγραφέως που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο στο κείμενο. 
Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα). Πρέπει να αναφέρεται η Κλινική/Εργαστήριο, το Νοσοκομείο / Ίδρυμα και η Πόλη.

 

 

Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να έχει την εξής δομή:
• Εισαγωγή, Σκοπός
• Υλικό και Μέθοδοι
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα
Τέλος, για περιλήψεις μη ερευνητικών εργασιών, οι ενότητες υλικό-μέθοδοι και αποτελέσματα θα προσαρμόζονται ανάλογα

Οδηγίες για την Αποστολή Περιλήψεων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των ηλεκτρονικά απεσταλμένων εργασιών αποτελεί η εγγραφή στο Συμπόσιο ενός/μίας από τους/τις συγγραφείς που συμμετέχουν στην εργασία. Η κάθε μία εγγραφή αντιστοιχεί στην παρουσίαση μίας και μοναδικής εργασίας. Ο/η υπεύθυνος/υπεύθυνη συγγραφέας θα λάβει email επιβεβαίωσης παραλαβής της περίληψης. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις γίνονται δεκτές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email σας κατά την υποβολή της εργασίας σας. Επιβεβαίωση για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας θα λάβει μόνο ο/η υπεύθυνος/υπεύθυνη συγγραφέας μέσω email.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

 

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020
____________________________________________________________
08:00 - 09:00|Εγγραφές

09:00 - 10:00|Ελεύθερες Ανακοινώσεις

10:00 - 11:00|Vital Pulp Therapy. Πότε και πως μπορεί να διατηρηθεί η ζωτικότητα του πολφού σε βαθιές τερηδονικές κοιλότητες  |D. Ricucci
11:00 - 11:30
|Διάλειμμα
11:30 - 12:30
|Ιατρογενή συμβάματα στην ενδοδοντία. 35 χρόνια κλινικής εμπειρίας|Θ. Λαμπριανίδης
12:30 - 13:30|Διαχείριση της αποτυχίας: η λύση στη βιολογική προσέγγιση|Μ. Γεωργοπούλου
13:30 - 14:00
|Χημειοπροφύλαξη στην ενδοδοντία|Μ. Μαζίνης
14:00 - 15:00|Ελαφρύ Γεύμα
15:00 - 15:30|Διαγνωστικά προβλήματα. Βλάβες μη οδοντογενούς αιτιολογίας που μιμούνται ενδοδοντικές βλάβες|Φ. Κάκουρα
15:30 - 16:00|Βιολογική προσέγγιση των διακλυσμών των ριζικών σωλήνων|Κ. Ιωαννίδης
16:00 - 17:00
|Επιτυχία και αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Ο αμφιλεγόμενος ρόλος των παράπλευρων ριζικών σωλήνων |D. Ricucci 

17:00 - 17:30|Διάλειμμα
17:30 - 18:30
|Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. 35 χρόνια κλινικής εμπειρίας|Αλ. Γκρους
18:30 - 19:00
|Αναγεννητικές τεχνικές στην ενδοδοντία|Κ. Κωδωνάς
19:00 - 20:00
|Τελετή έναρξης -Τιμητική ομιλία: Η εξέλιξη της ενδοδοντίας από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα|Π. Μπελτές

 

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020
__________________________________________________________
09:00 - 10:00|Κλινική ενδοδοντία. Περιστατικά από τις μεταπτυχιακές κλινικές των Οδοντιατρικών Τμημάτων της Ελλάδας
10:00 - 11:00|Χειρουργική ενδοδοντία. Ο πραγματικός της ρόλος στη σύγχρονη ενδοδοντολογία|D. Ricucci
11:00 - 11:30|Διάλειμμα
11:30 - 12:30|Η περιοδοντολογία στη θεραπεία των ενδο-περιοδοντικών βλαβών|Α. Κωνσταντινίδης
12:30 - 13:00|Μηχανοκίνητη προπαρασκευή: μηχανική διαδικασία ή βιολογική παρέμβαση;|Λ. Ιντζές
13:00 - 13:30|Έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων. Επιλογή τεχνικής, δυνατότητες και περιορισμοί|Γ. Τζανετάκης
13:30 - 14:00|Η εικαστική απεικόνιση της ασθένειας|Μ. Μαζίνης
14:00 - 14:15|Συμπεράσματα - Λήξη Συμποσίου|Μ. ΓεωργοπούλουΠροκαταρκτικό Πρόγραμμα

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία

Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν σε 1 διανυκτέρευση, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου

Μπορείτε να πατήσετε στους παρακάτω συνδέσμους των ξενοδοχείων της επιλογής σας και να προχωρήσετε σε κράτηση μέσω της τουριστικής πλατφόρμας worldtravel.gr

 

QUEEN OLGA 3* από 49€ μονόκλινο δωμάτιο χωρίς πρωινό

ANESSIS 3* από 59€  μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό

COLORS Thessaloniki Living 3* από 89€ μονόκλινο δωμάτιο χωρίς πρωινό

COLORS CENTRAL 3* από 94€ μονόκλινο δωμάτιο χωρίς πρωινό 

LE PALACE 3* από 111€ μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό 

 

CAPSIS 4* από 81€ μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό

PANORAMA 4* από 81€ μονόκλινο δωμάτιο με πρωινο

COLORS URBAN HOTEL 4* από 106€ μονόκλινο δωμάτιο χωρίς πρωινό

ANATOLIA 4* από 109€ μονόκλινο με πρωινό 

BAHAR BOUTIQUE HOTEL 4* από 132€ μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό

 

HOLIDAY INN 5* από 111€ μονόκλινο δωμάτιο χωρίς πρωινό

 

 

Πληροφορίες χώρου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Στοιχεία PCO
PCO - Inventics S.A. | Medevents.gr

Technopolis, Building Thermi ΙΙ, 9th klm. Thessaloniki-Thermi, B.O. Box 60714, ZIP 57001, Thermi, Thessaloniki, Greece.

www.medevents.gr

+302310474400

+302310801454

GNTO License: 0933Ε60000074600
First name
Last name
Email
Phone