Loading

02 - 04 Δεκεμβρίου 2022

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Προέδρου Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλώ εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ) στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Electra Palace).

To Συνέδριο θα είναι υβριδικό και θα έχει επετειακό χαρακτήρα λόγω της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΑ, της οποίας η συστηματική συνεισφορά στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανοσολογική έρευνα και στις κλινικές εφαρμογές της, υπήρξε αδιάλειπτη όλα αυτά τα χρόνια.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας αποτελεί την κορυφαία ανά τριετία επιστημονική εκδήλωση της EEA που καλύπτει τον τομέα της βασικής και εφαρμοσμένης Ανοσολογίας, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε επίκαιρα θέματα της δημόσιας υγείας.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που θα διερευνήσουν την πρόοδο της Ανοσολογίας, από την θεμελιώδη έρευνα στην κλινική πράξη. Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, που υπηρετούν τα πεδία της έρευνας και της κλινικής επιστήμης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και διαδραστικές συζητήσεις, προσεγγίζοντας θέματα εξαιρετικής αξίας και διευρύνοντας τους επιστημονικούς ορίζοντες.

Προσβλέποντας πάντα στην πολύτιμη ενεργό συμμετοχή σας,
Σας περιμένουμε όλους με χαρά στη γιορτή της Ανοσολογίας στην όμορφη και φιλόξενη Θεσσαλονίκη!

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας
Αικατερίνη Παυλίτου-Τσιόντση

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ειδικότητα  έως την 15η Οκτωβρίου 2022*  από την 16η Οκτωβρίου 2022*
Μέλη της ΕΕΑ 100 120 
Μη Μέλη της ΕΕΑ 120 150 
Ειδικευόμενοι Ιατροί 50 50
Νοσηλευτές / Τεχνολόγοι 40 40
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

*Για την μειωμένη τιμή απαιτείται προεξόφληση των εγγραφών μέχρι τις 15/10/2022
**Στις ατομικές εγγραφές, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να προχωρήσετε στην ατομική προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Η πληρωμή της εγγραφής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα, τραπεζική κατάθεση ή και απευθείας στη γραμματεία του Συνεδρίου. 

Με την εγγραφή δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής και παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο Συνέδριο χορηγούνται 19 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode (φυσική παρουσία) & ηλεκτρονικά (διαδικτυακή παρακολούθηση). Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 24/10/2022
Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες εργασίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ: 14/11/2022

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• Ανοσοανεπάρκειες
• Ανοσολογία Αναπαραγωγής
• Ανοσολογία και Δημόσια Υγεία
• Ανοσολογία Λοίμωξης
• Ανοσολογία Μεταμόσχευσης
• Ανοσο-ογκολογία
• Ανοσοπαρέμβαση (εμβόλια-φάρμακα)
• Ανοσοϋπερπλαστικές Διαταραχές
• Αυτοανοσία
• Αυτοφλεγμονή
• Βασική Ανοσολογία
• Εργαστηριακή Ανοσολογία
• Κλινική Ανοσολογία
• Μεταφραστική Ανοσολογία
• Νεότερες Ανοσολογικές τεχνικές


Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων: Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν έκταση μέχρι μέγιστο αριθμό λέξεων 300 (εκτός τίτλου, συγγραφέων και προέλευσης), δύναται να περιέχουν 1 σχήμα ή πίνακα ή εικόνα και να είναι γραμμένες με το πρόγραμμα Word. Εργασίες με περισσότερες των 300 λέξεων θα απορρίπτονται αυτόματα. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι κοινή (π.χ. Arial Greek) και το μέγεθος των χαρακτήρων 10 (π.χ. Arial Greek 10’).

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
Τίτλος περίληψης (με κεφαλαία γράμματα). Ο τίτλος να είναι σύντομος και να αναφέρεται στο περιεχόμενο της περίληψης.
Συγγραφείς (με πεζά γράμματα). Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο στο κείμενο.
Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα). Πρέπει να αναφέρεται η Κλινική/Εργαστήριο, το Νοσοκομείο / Ίδρυμα και η Πόλη.

Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να να έχει την εξής δομή:
• Εισαγωγή
• Σκοπός
• Υλικό και Μέθοδοι
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Τέλος, για περιλήψεις μη ερευνητικών εργασιών, οι ενότητες υλικό-μέθοδοι και αποτελέσματα θα προσαρμόζονται ανάλογα

Οδηγίες για την Αποστολή Περιλήψεων

Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα, με συνημμένη την περίληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των εργασιών αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο ενός από τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην εργασία. Εφόσον ένας συγγραφέας συμμετέχει σε περισσότερες από μία εργασίες η εγγραφή του θα λαμβάνεται υπόψιν μόνο για μία εξ αυτών. Ο υπεύθυνος συγγραφέας θα λάβει email επιβεβαίωσης παραλαβής της περίληψης. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις γίνονται δεκτές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email σας κατά την υποβολή της εργασίας σας. Επιβεβαίωση για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας θα λάβει μόνο ο υπεύθυνος συγγραφέας μέσω email.

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή ανά θεματική ενότητα. Κατά την υποβολή της εργασίας, οι συγγραφείς πρέπει να δηλώσουν την θεματική ενότητα στην οποία επιθυμούν να κριθεί η εργασία. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές για προφορική ή αναρτημένη (e-poster) παρουσίαση στο συνέδριο, θα δημοσιευθούν στο περιοδικό ΑΝΟΣΙΑ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο συνέδριο θα βραβευθούν 2 προφορικές ανακοινώσεις και θα απονεμηθεί έπαινος σε 2 αναρτημένες ανακοινώσεις από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.

Τέλος, όλες οι βραβευμένες εργασίες είτε παρουσιάζονται αυτόνομα είτε ως μέρος υποσυνόλου ερευνητικού πρωτοκόλλου, θα πρέπει να καταθέσουν πλήρες κείμενο δημοσίευσης στο περιοδικό ΑΝΟΣΙΑ.


ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

  • Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας στο www.helsim.gr
  • Μπορείτε να βλέπετε τα νέα της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας και μέσω Facebook