Loading

08 - 12 Νοεμβρίου 2017

31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Συνεδρίου με δυνατότητα πρόσβασης από κινητές συσκευές. Μέσω του Ηλεκτρονικού Προγράμματος διαμορφώστε το προσωπικό σας πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολογήστε και σχολιάστε τα sessions και τις ομιλίες του Συνεδρίου.


ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Η Τελετή Έναρξης του 31ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 21:00 - 22:00 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Πρόσκληση Τελετής Έναρξης


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για το κοινό με θέμα: "Επιτυγχάνοντας με τον Σακχαρώδη Διαβήτη" την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 στις 11:00 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση Ημερίδας για το Κοινό

Μετά το πέρας της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί Ποδηλατοδρομία με σύνθημα "Ποδήλατο για τον Διαβήτη" στις 13:00 στη Νέα Παραλία με αφετηρία το Makedonia Palace. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ.


ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να προχωρήσετε στην προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

 Ειδικότητα  Έως την
17η Σεπτεμβρίου 2017
 Από την
18η Σεπτεμβρίου 2017
 Ειδικοί Ιατροί 100€ 120€
 Ειδικευόμενοι Ιατροί 30€ 40€
 Παραϊατρικό Προσωπικό 20€ 30€
 Φοιτητές Ιατρικής ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
 Φοιτητές άλλων ειδικοτήτων 10€ 10€ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εξόφληση της εγγραφής γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους στην εταιρία ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ Α.Ε. Στην αιτιολογία θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του συμμετέχοντα και ο τίτλος του Συνεδρίου, ενώ το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail [email protected] ή στο φαξ 2310-801.454

Α. Κατάθεση σε τράπεζα Eurobank

Δικαιούχος: ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Λογ.: 0026.0014.21.0200259900 | IBAN: GR93 0260 0140 0002 1020 0259 900

Β. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω LivePay της Eurobank
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας με την πιστωτική σας κάρτα μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος LivePay της τράπεζας Eurobank.

Γ. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω Paypal
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας με την πιστωτική σας κάρτα μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος του Paypal.

Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.


 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 25 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode κατά την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα του Συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ελέγχουν το χρόνο παρακολούθησης αυτόματα σε κάθε είσοδο και έξοδο τους.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλλούν ηλεκτρονικά εντός 5 ημερών από τη λήξη του Συνεδρίου. Με βάση την εγκύκλιο του ΕΟΦ, η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολουθησης του επιστημονικού προγράμματος (εξαιρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια & οι Δορυφορικές Διαλέξεις).


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες υποβλήθηκαν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 27/09/2017
Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες εργασίες.

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων: Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν μέγιστο αριθμό λέξεων 400 και να είναι γραμμένες με το πρόγραμμα Word. Εργασίες με περισσότερες των 400 λέξεων θα απορρίπτονται αυτόματα. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι κοινή (π.χ. Arial Greek) και το μέγεθος των χαρακτήρων 10 (π.χ. Arial Greek 10’).

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
Τίτλος περίληψης (με κεφαλαία γράμματα). Σύντομος τίτλος και να αναφέρεται στο περιεχόμενο της περίληψης.
Συγγραφείς (με πεζά γράμματα). Σε κάθε περίληψη μπορούν να αναφέρονται έως 8 συγγραφείς. Το όνομα του/της συγγραφέα/συγγραφέως που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο στο κείμενο. Σε περίπτωση δεύτερου/ης ομιλητή/ομιλήτριας πρέπει το όνομά του/της να είναι υπογραμμισμένο και γραμμένο με πλάγια γράμματα. Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα). Πρέπει να αναφέρεται η Κλινική, το Νοσοκομείο και η Πόλη.

Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
  • Εισαγωγή, Σκοπός
  • Υλικό και Μέθοδοι
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα

Οδηγίες για την Αποστολή Περιλήψεων
Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα, με συνημμένη την περίληψη και το καταθετήριο της τράπεζας με την εξόφληση της εγγραφής στο Συνέδριο ενός/μίας από τους/τις συγγραφείς που συμμετέχουν στην εργασία. Εφόσον ένας/μία συγγραφέας συμμετέχει σε περισσότερες από μία εργασίες θα πληρώσει μία μόνο συμμετοχή. Ο/η υπεύθυνος/υπεύθυνη συγγραφέας θα λάβει email επιβεβαίωσης παραλαβής της περίληψής. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις γίνονται δεκτές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email σας κατά την υποβολή της εργασίας σας. Επιβεβαίωση για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας θα λάβει μόνο ο/η υπεύθυνος/υπεύθυνη συγγραφέας μέσω email.

Όλες οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο Συνέδριο, θα δημοσιευθούν σε τεύχος 2017 του περιοδικού «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά».

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα βραβευθούν τρεις (3) εργασίες με χρηματικό έπαθλο, οι οποίες θα δημοσιευθούν σε τεύχος 2017 του περιοδικού «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά». Οι εργασίες προς βράβευση θα πρέπει να υποβληθούν σε πλήρη μορφή σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής των εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά». Επίσης, θα πρέπει οι συγγραφείς να αποδεχθούν τη δημοσίευση της εργασίας στο περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά».