Loading

28 - 29 Ιουνίου 2024

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024: «Aνοσοφθορισμός & Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS)»

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024: «Aνοσοφθορισμός & Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS)»

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής διοργανώνει το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024: «Aνοσοφθορισμός & Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS)» στις 28-29 Ιουνίου 2024, στο νέο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής Ε.Ε.Ι.Β./Ε.Ι., συνεχίζει τον επιτυχημένο θεσμό των «Σχολείων» οργανώνοντας στις 28 – 29 Ιουνίου 2024 στο Νέο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024 με τίτλο: «Aνοσοφθορισμός & Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS)».

Η φετινή θεματολογία του θερινού μας σχολείου περιλαμβάνει κάτι παλιό αλλά διαχρονικό, και κάτι νέο και πολλά υποσχόμενο για την ιατρική βιοπαθολογία.

Η πρώτη θεματική ενότητα του σχολείου αφορά στην εφαρμογή, ερμηνεία και αξιολόγηση της μεθόδου του μικροσκοπικού ανοσοφθορισμού στην διερεύνηση ανοσολογικών διαταραχών λοιμώδους και αυτοανόσου αιτιολογίας. Σήμερα, παρά την εξέλιξη πολλών διαφορετικών ανοσολογικών τεχνικών προς όφελος της ταχύτητας, και παρά την τεράστια πρόοδο στην αυτοματοποίηση των μεθοδολογιών η κλασσική μέθοδος του ανοσοφθορισμού παραμένει ο χρυσός κανόνας, είτε ως μέθοδος αναφοράς, είτε ως μέθοδος επιβεβαίωσης σε πολλές περιπτώσεις.

Η προτυποποίηση του μικροσκοπικού ανοσοφθορισμού είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, επειδή τα διαγνωστικά αποτελέσματα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του βιοπαθολόγου, τον σωστό εξοπλισμό, την ορθή εργαστηριακή πρακτική, τα αξιόπιστα αντιδραστήρια, τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας και πάνω απ’ όλα την κλινική ερμηνεία του αποτελέσματος. Αυτά ακριβώς τα σημεία θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν διεξοδικά στο θερινό μας σχολείο, παράλληλα με μια σύντομη πρακτική επίδειξη.

Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά στις μεθοδολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS). Το NGS αντιπροσωπεύει ένα περαιτέρω ορόσημο στην ιατρική βιοπαθολογία / εργαστηριακή ιατρική και αποτελεί την πλέον χρησιμοποιούμενη τεχνολογία την γονιδιωματική και μεταγονιδιωματική.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απόδοση, επεκτασιμότητα και ταχύτητα, και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σειράς των νουκλεοτιδίων σε ολόκληρα γονιδιώματα ή στοχευμένες περιοχές DNA ή RNA. Το NGS έχει φέρει επανάσταση στις βιολογικές επιστήμες, επιτρέποντας στα εργαστήρια να εκτελούν μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και να μελετούν βιολογικά συστήματα σε ένα επίπεδο που δεν μπορούσε να φτάσει καμία από τις προϋπάρχουσες αντίστοιχες μεθοδολογίες. Παράλληλα, ήταν απαραίτητη η εκρηκτική εξέλιξη εργαλείων βιοπληροφορικής για την ανάλυση και δόμηση των πληροφοριών από τα δεδομένα της αλληλούχισης.

Όλα τα παραπάνω θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν από έμπειρους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται ενεργά στην χρήση του NGS στην σημερινή εργαστηριακή πρακτική και κλινική πράξη.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε το φετινό θερινό μας σχολείο να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του ως θεσμός στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση ειδικευομένων και ειδικευμένων βιοπαθολόγων, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων με πολλές ενδιαφέρουσες και επίκαιρες θεματολογίες.

Ελπίζοντας στην ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Β./Ε.Ι.,

ο Πρόεδρος

Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου
Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο

ΕΓΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας για τη παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου.

Κόστος Εγγραφής: 130 ευρώ
*Στις ατομικές εγγραφές, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ με έκδοση τιμολογίου παρακαλώ στείλτε μας το αίτημά σας στο info@medevents.gr *Η online εγγραφή και πληρωμή ισχύει αποκλειστικά για τις ατομικές εγγραφές.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν 10,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.