Loading

13 - 15 Μαΐου 2021

10ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

10ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Tο 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί στις 13 - 15 Μαΐου 2021, στη Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθήστε ζωντανά το "10ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ" από τη διεύθυνση https://www.livemedia.gr/medept21 το οποίο θα πραγματοποιηθεί 13-15 Μαΐου 2021.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος χρησιμοποιείστε το chat στο αριστερό κάτω μέρος της οθονης, διαφορετικά στείλτε email: [email protected] ή καλέστε στο 2118002770 (εσωτ. 300), 2310474400 (εσωτ. 300)


ePOSTERS
Δείτε τα ePosters του Συνεδρίου εδώ.


ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να προχωρήσετε στην προεγγραφή σας για το Συνέδριο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

________________________________________________________________________________________________________________
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, 13:00-17:00
Στο πλαίσιο του 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Μαΐου 2021 διαδικτυακα, σας προσκαλούμε στην παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός Ιατρικής ΑΠΘ την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρες 13:00-17:00.
Στόχος των ΠΜΣ του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες όλων των επιστημονικών πεδίων να έρθουν σε επαφή με τις διεθνείς τάσεις της σύγχρονης έρευνας.
Αναμένουμε με χαρά να σας παρουσιάσουμε τα προγράμματά μας!
Πρόγραμμα
Διεύθυνση παρακολούθησης: https://authgr.zoom.us/j/95544443780
________________________________________________________________________________________________________________

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ)
Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα, με συνημμένη την περίληψη. Ο υπεύθυνος συγγραφέας θα λάβει email επιβεβαίωσης παραλαβής της περίληψης. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις γίνονται δεκτές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email επιβεβαίωσης παραλαβής της εργασίας σας. Επιβεβαίωση για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας θα λάβει μόνο ο υπεύθυνος συγγραφέας μέσω email. Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.


Φόρμα Υποβολής Προφορικών Ανακοινώσεων (Orals)

Φόρμα Υποβολής Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Posters)


ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 10/04/2021 

Προϋποθέσεις για την υποβολή περίληψης και την παρουσίαση
• Στην εργασία θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά Εργαστήριο ή Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
• Οι δύο πρώτοι συγγραφείς θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ ως τελευταίος συγγραφέας μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
• Μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές ΠΜΣ, που αποφοίτησαν κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2018 - 2019 & 2019 - 2020).
• Η προφορική ανακοίνωση θα περιλαμβάνει μέχρι 10 διαφάνειες και θα έχει διάρκεια αυστηρά 5 λεπτά, ενώ θα ακολουθήσει μία ερώτηση διάρκειας 2 λεπτών.
• Εργασίες που συμμετέχουν ως αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) θα παρουσιαστούν μαζί με το poster, χωρίς διαφάνειες, σε διάρκεια 2 λεπτών, ενώ μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση / ερώτηση διάρκειας 2 λεπτών.

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων
• Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν έκταση 300 λέξεων, μαύρα γράμματα, σε μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12.

• Θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
o Τίτλος εργασίας (με κεφαλαία γράμματα έντονα γράμματα - bold)
o Συγγραφείς (με πεζά γράμματα, επίθετο, αρχικό του ονόματος, υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία)
o Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα, το ίδρυμα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς).
o Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
• Σκοπός
• Υλικό και μέθοδος
• Αποτελέσματα
• Συμπέρασμα
• Δεν θα γίνει δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.


• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις γίνονται δεκτές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
• Ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να υποδείξει τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση).
• Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας.
• Ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να υποδείξει ένα επιθυμεί να κριθεί η εργασία προς βράβευση.
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ.: 2310 474 400.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Θα βραβευτούν οι δύο καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις (orals) των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών αντίστοιχα, καθώς και η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster) των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε όλες τις βραβευμένες εργασίες θα αποδοθεί έπαινος.

Για να θεωρηθεί μία προφορική ανακοίνωση προς βράβευση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρες κείμενο το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 4 σελίδες Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman, και μέγεθος χαρακτήρων 12, σε μονό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, πινάκων και της βιβλιογραφίας. Το πλήρες κείμενο θα πρέπει να αποσταλεί μέσω e-mail με τη μορφή αρχείου Microsoft Word στην διεύθυνση [email protected] μέχρι 10/04/2021.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Aristotle Biomedical Journal
Τα πλήρη κείμενα των βραβευμένων προφορικών ανακοινώσεων θα δημοσιευτούν στο περιοδικό του Τμήματος στα αγγλικά. Εφόσον βραβευτεί η εργασία σας, θα σταλεί το κείμενο στα αγγλικά για τη δημοσίευση. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης γίνεται καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης του Συνεδρίου. Ο χρόνος παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή βεβαίωσης.

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμοι στο σύνδεσμο www.livemedia.gr/medept21 με τη λήξη του Συνεδρίου.

Θα σας σταλούν οδηγίες στο email που δηλώσατε στην εγγραφή. Προσοχή! η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με το όνομα που δηλώσατε στην εγγραφή σας.